2.png, 438B
Mgr. Irena Křivánková
Advokátní kancelář

"Ignoratia legis neminem excusat"


Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Ireny Křivánkové vznikla v roce 1998 po úspěšném absolvování advokátní zkoušky. Kancelář patří mezi menší typ českých advokátních kanceláří a vyznačuje se individuálním přístupem ke klientům. V průběhu celého zastupování se klientům věnuje advokátka Mgr. Irena Křivánková, která se dlouhodobě specializuje na zastupování klientů ve věcech rodinného práva. Administrativu a provoz kanceláře zajišťuje asistent advokátky. Sídlo advokátní kanceláře naleznete na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku.

rodina.jpg, 4,1kB

Rodinné právo

Rozvod, péče o děti,výchova a výživa dětí, výživné manželky, výživné rozvedené manželky, příspěvek na výživu neprovdané matky, nároky neprovdané matky, určení a popření otcovství, osvojení, majetkové právo a majetkové vyrovnání nemovitostí, kompletní vypořádání společného jmění manželů (více informací zde)

people2.jpg, 4,1kB

Občanské právo

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vydání bezdůvodného obohacení, náhrada škody (více informací zde)

pouta.ico, 3,9kB

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, obhajoba na základě plné moci i dle ustanovení soudu, a to i u zvlášť závažných trestných činů

ruce.jpg, 3,9kB

Smlouvy

Smlouvy o půjčce, uznání dluhu, uznání závazku, dohody o narovnání sporných nároků, dohody o změně obsahu smlouvy, zástavní smlouvy

kufr.jpg, 3,9kB

Pracovní a obchodní právo

Výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, dohoda o zrušení pracovního poměru, pracovní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, porušování pracovně právních předpisů, žaloby o zaplacení mzdy a náhrady mzdy, žaloby o neplatnost pracovního poměru

script.jpg, 4,1kB

Převody nemovitostí

Kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene

zlomek.jpg, 3,9kB

Dědické a správní řízení

Zastupování dědiců

kladivo2.jpg, 4,1kB

Přestupkové právo

Zastupování v přestupkovém řízení

Naše advokátní kancelář rovněž spolupracuje s odborníky příbuzných služeb a činností a to exekutory, notáři, daňovými poradci atd. Také zajistíme může zajistit v případě potřeby znalce za účelem vypracování příslušného znaleckého posudku.